Aktualności

Najnowsze informacje MKP

1- data 2018-01-23 13:01:00; | autor:(mpk)

Ogłoszenie

MPK Sp. o.o. w Opocznie informuje, że w okresie ferii zimowych tj.: 29.01.2018r.- 09.02.2018r. autobusy będą kursować wg normalnego rozkładu jazdy, z wyłączeniem następujących kursów:

Linia Nr 1
Kurs 7:25 z ul. Staszica do Krzczonowa
8:35 z Krzczonowa do Opoczna

Linia Nr 2
Kurs 8:00 z ZPC 3 do Woli Zał
8:30 z Woli Zał. do ZPC 4

Linia Nr 3
Kurs 8:00 z ul. Kossaka do Sitowej
8:20 z Sitowej do ZPC 4
Wszystkie kursy zajeżdżają do Ostrowa- tylko do skrzyżowania.

Linia Nr 5
Kurs 6:15 z OPTEXu do Bukowca

Linia Nr 6
Kurs 7:50 z Kraszkowa do Kunic skrócony do Opoczna
8:35 z Kunic do Opoczna
11:00 z ul. Perzyńskiego do Kunic*
11:30 z ul. Perzyńskiego do Kunic
11:20 z Kunic do Kraszkowa*
12:15 z Kunic do Opoczna
12:00 z Kraszkowa do Opoczna
14:18 z ul. Perzyńskiego do Świerczyny
15:30 z Kraszkowa skrócony do ZPC 4
* Wyżej wymienione kursy w dni targowe kursują jak dotychczas.

Kurs 12:30 z Opoczna do Kraszkowa- bez wjazdu do Mroczkowa Dużego

Linia Nr 8
Kurs 7:25 z ul. Kossaka do Idzikowic PKP
8:10 z Idzikowic PKP do Opoczna
13:45 z ul. Kossaka do Idzikowic PKP
14:15 z Idzikowic PKP do Opoczna

Z DNIEM 01.02.2018r. ZAWIESZONE CAŁKOWICIE ZOSTAJĄ NASTĘPUJĄCE KURSY LINII NR 7:
20:40 z Opoczna do Janowa Karwickiego
21:00 z Janowa Karw. do Opoczna
22:07 z Opoczna do Janowa Karw.
22:30 z Janowa do Opoczna

MPK Sp. z o. o. w Opocznie
ul.Przemysłowa 2
tel/fax ( 0-44) 755-21-94
tel 601-929-196 (Dyspozytor)