Aktualności

Najnowsze informacje MKP

1- data 2019-06-28 07:58:51; | autor:(mpk)

OGŁOSZENIA

M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że w okresie wakacjitj. od 21.06.2019r.
do 31.08.2019r. autobusy będą kursować wg normalnego rozkładu jazdy z wyłączeniem następujących kursów:

Linia Nr 2
Kursy:
8:00 z ZPC 3 do Woli Zał,
8:30 z Woli Zał. do ZPC 4,
12:50 i 14:10 z Opoczna do Międzyborza,
13:20 i 14:45 z Międzyborza do Opoczna.
Kurs 15:40 z Opoczna do Krzczonowa realizowany będzie bez wjazdu do Międzyborza.

Linia Nr 3 – wszystkie kursy zajeżdżają do Ostrowa – tylko do skrzyżowania.
Kursy:
8:00 z ul. Kossaka do Sitowej,
8:20 z Sitowej do ZPC 4.

Linia Nr 5
Kursy
06:15 z OPTEXu do Bukowca,
06:55 ze Świerczyny do Ziębowa.
Kurs targowy (czwartek): 10:45 z Opoczna do Kraśnicy, 11:25 z Kraśnicy do Opoczna.

Linia Nr 6
Kursy:
04:40 z Opoczna do Kraszkowa,
05:00 z Kraszkowa do Opoczna,
07:50 z Kraszkowa do Kunic skrócony do Opoczna,
08:35 z Kunic do Opoczna,
11:00 z ul. Perzyńskiego do Januszewic*
11:20 z Januszewic do Kraszkowa*
11:30 z Opoczna do Kraszkowa,
12:00 z Kraszkowa do Opoczna,
11:30 z Opoczna do Kunic
12:15 z Kunic do Opoczna
14:07 z Opoczna do Kraszkowa,
14:35 z Kraszkowa do Opoczna,
14:18 z ul. Perzyńskiego do Świerczyny,
15:30 z Kraszkowa skrócony do Opoczna.
19:25 z Opoczna do Kraszkowa
20:05 z Kraszkowa do Opoczna
* Wyżej wymienione dwa kursy w dni targowe kursują jak dotychczas.

Linia Nr 8
Kursy:
7:25 i 13:35 z ul. Kossaka do Kruszewca,
8:05 i 14:10 z Kruszewca do Opoczna.

Linia Nr 9
Kursy:
06:50 i 13:20 z Opoczna do Poświętnego,
08:00 i 14:20 z Poświętnego do Opoczna.

SOBOTY:
Linia Nr 2
Kursy 06:07 z ZPC 3 do Wygnanowa,
07:25 z Wygnanowa do Opoczna.
14:07 z ZPC 3 do Wygnanowa,
14:45 z Wygnanowa do Opoczna.
Linia Nr 6
Kursy 07:05 z Opoczna do Szadkowic,
07:20 z Szadkowic do Opoczna,
13:10 z Opoczna do Kunic,
13:30 z Kunic do Opoczna,


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd M.P.K. Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że w związku z trwającymi pracami
pn.: „ Modernizacja wiaduktów kolejowych na szlaku Idzikowice - Opoczno” autobusy M.P.K. mogą być opóźnione. Opóźnienia nie powinny być dłuższe niż 10 minut

Za utrudnienia niezależne od nas przepraszamy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy pasażerów, że z dniem 01-03-2019r. zmianie ulegnie rozkład jazdy autobusów MPK w Opocznie – Linia Nr 1 i Linia Nr 2.
Następujące kursy:
1. Linia Nr 1 –kurs czwartkowy 10:40 do Krzczonowa.
2. Linia Nr 1 - kurs 17:00 z ZPC 3 do Krzczonowa.
3. Linia Nr 2 SOBOTA – kursy 06:07 i 14:07 do Krzczonowa,
nie będą jechać do Krzczonowa, a ostatnim przystankiem będzie Wygnanów (Krańcówka).
Zmiany te są podyktowane decyzją Burmistrza Gminy
i Miasta Drzewica

MPK Sp. z o. o. w Opocznie
ul.Przemysłowa 2
tel/fax ( 0-44) 755-21-94