Kontakt

MPK Sp. z o. o. w Opocznie
ul.Przemysłowa 2
tel/fax ( 0-44) 755-21-94
tel. 605-227-494 (Kierownik S.O.)
e mail: mpkopoczno@wp.pl

MPK Sp. z o. o. w Opocznie
ul.Przemysłowa 2
tel/fax ( 0-44) 755-21-94