O firmie

1 marca 1977 r. uruchomiono komunikację miejską w Opocznie funkcjonującą w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Mazowieckim, Oddział w Opocznie. Początkowo były to tylko 2 linie, które wyjechały na pierwszy kurs 1 kwietnia 1977 r.
Od 1 stycznia 1978 r. komunikacja miejska funkcjonowała jako Filia Oddziału Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Z dniem 1 października 1982 r. przedsiębiorstwo stało się filią Zakładu Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
W dniu 1 stycznia 1984 r. zostało przekształcone w samodzielny Zakład Komunikacji Miejskiej w Opocznie podlegający WPKM w Piotrkowie Trybunalskim.
Od dnia 1 kwietnia 1987 r. była to placówka Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim podlegającego pod WPKM w Piotrkowie Trybunalskim.
W dniu 1 stycznia nastąpił rozpad Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. W tym samym czasie powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Opocznie, którego organem założycielskim była Gmina Opoczno.
1 stycznia 1997 r. nastąpiło przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Opocznie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiadała Gmina Opoczno. Jest to obecny status prawny Spółki.
Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów art. 151-300 Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisów prawnych aktualnie obowiązujących.
Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest transport pasażerski miejski. Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie: usług przewozowych osób (wyjazdy turystyczne i okolicznościowe), usług promocji i reklamy, usług naprawczych i mycia pojazdów samochodowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o.o.
ul.Przemysłowa 2, 26-300 Opoczno
tel. 44 755 21 94
sekretariatmpkopoczno@gmail.com